Medische gegevens veilig delen

Wij zien het als onze missie om afspraken en methoden ontwikkelen waardoor medische gegevens gedeeld kunnen worden. Dit doen wij met Stichting CareCodex door het vastleggen van afspraken over de eenheid van taal voor het correct delen van gegevens, en door het realiseren van methoden om dergelijke gegevens correct te vertalen naar die eenheid van taal. Zo kunnen wij software leveranciers die gegevens nog niet gestructureerd kunnen aanleveren assisteren.

Daarnaast willen we randvoorwaarden en methoden ontwikkelen waardoor data security, data privacy en de controle daarop voor individuele patiënten en cliënten geborgd worden.