Methode

Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Daarvoor moeten systemen, afspraken en randvoorwaarden op elkaar aansluiten. Dat noem je ook wel interoperabiliteit. Interoperabiliteit is de mogelijkheid van zelfstandige, niet gelijke organisaties, partijen, eenheden, systemen of individuen om met elkaar samen te werken, te communiceren en informatie uit te wisselen op basis van gelijkwaardigheid. Nictiz heeft dit in samenwerking met RSO Nederland verfijnd en omschreven in een interoperabiliteitsmodel. Dit is gebaseerd op het Europese Interoperabiliteitsmodel.

Het interoperabiliteitsmodel helpt bij het categoriseren van alle afspraken en randvoorwaarden die goed geregeld moeten zijn om op een duurzame en verantwoorde manier digitaal gegevens te delen en uit te wisselen. Het is ook gebruikt als basis van de aanpak van het actieprogramma Babyconnect en vormt de basis van onze werkwijze.

CareCodex methodiek

De algemene wereldwijde visie is dat de beelden en de data in de toekomst meer en meer gedeeld gaat worden via de techniek van IHE-XDS. Deze techniek is gebaseerd op de opslag van documenten op een relatief vrij te kiezen plek (repository) en de registratie van waar die documenten staan (registry). Onder documenten wordt verstaan: foto’s, teksten, echo, röntgen, filmpjes, data, et cetera.

De CareCodex methodiek is hierop gebaseerd en heeft deze aangevuld met oplossingen om data zodanig te beveiligen en te vertalen dat implementatie versneld kan worden en de veiligheid vergroot wordt.

Er wordt gewerkt met bestaande hardware. De registers staan in beveiligde netwerken die voldoen aan de hoogste normen.

Gebruiksgemak

Het CareCodex concept is gebaseerd op de wens dat de informatie snel gevonden kan worden, bijvoorbeeld zodanig dat er één schermweergave is per zorgstap waarin alle gewenste informatie gestructureerd zichtbaar is. Die informatie kan afkomstig zijn van verschillende bronnen. Zorgverleners blijven werken in de huidige applicaties waaraan zij al gewend zijn. De overgang naar het gebruik van deze methodiek is daarom relatief klein.

Betrekken eindgebruiker

Een belangrijk onderdeel binnen de aanpak van CareCodex is het betrekken van eindgebruikers. Gebruikers spelen een onmisbare rol in het hele zorgproces en in het verbeteren of ondersteunen daarvan. Om tot een gezamenlijke aanpak te komen die door alle betrokken partijen gedragen wordt, betrekt CareCodex in de werkzaamheden die we uitvoeren altijd de eindgebruikers. Er is co-creatie nodig om gegevensuitwisseling aan te laten sluiten op de praktijk.

Uitgangspunten

– Cliënt staat centraal
– Er wordt gewerkt met bestaande technieken en methoden.
– Softwareleveranciers worden wel gevraagd aanpassingen te doen maar dat is minimaal en wordt bij voorkeur vermeden.

De toepassing moet direct bijdragen aan de behoefte van de cliënt; hij of zij moet de regie voeren over haar eigen gegevens.

– Eenmaal registreren aan de bron.

– De toepassing moet de behoefte aan het kopiëren van gegevens minimaliseren. De gegevens worden ingevoerd door de betrokken zorgverlener in het eigen systeem en zijn dan leesbaar voor een andere zorgverlener (volgens consent). Als al gegevens gekopieerd worden, moet duidelijk zijn dát het gekopieerd is.
– Ondersteunend aan integrale samenwerking.

– De toepassing moet geschikt zijn voor de het Multi Disciplinair Overleg (MDO).

– Zorgverleners hebben en houden de mogelijkheid te werken in hun eigen (huidige) systemen.

– De toepassing moet niet van de zorgverlener verlangen om met een andere toepassing te gaan werken. De zorgverlener is bekend met, en heeft vertrouwen in, de eigen toepassing.

– Oplossing moet duurzaam zijn: voldoen aan (IHE) internationale standaarden en aan wet- en regelgeving.