Loading...
Home2019-01-16T11:17:58+01:00

Welkom bij Stichting CareCodex

Stichting CareCodex is een stichting zonder winstoogmerk. Wij willen de zorg in Nederland en daarbuiten verbeteren door transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken.

Kwaliteit van zorg verbeteren

Stichting CareCodex bevordert (de verbetering van) de kwaliteit van de zorg door middel van het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een route en een methodiek voor het integraal uitwisselen van informatie tussen zorgverleners en cliënt/patiënt.

Security en privacy

We stellen ons tot doel een leefomgeving te stimuleren en randvoorwaarden en omstandigheden te ontwikkelen waardoor data security, dataprivacy en de controle daarop voor individuele patiënten en cliënten geborgd zijn.

Doelgroep

Onze hoofddoelgroepen zijn patiënten/cliënten en zorgverleners. Daarnaast zien wij het als onze taak om ook softwareleveranciers en andere stakeholders te informeren.

Digitale informatie uitwisseling, waarom?

Hiernaast een filmpje over hoe een gezamenlijk dossier voor verloskundigen, het ziekenhuis, de kraamzorg en jeugdzorg eruit komt te zien voor de zwangere en de voordelen die deze oplossing kan opleveren.