Welkom bij Stichting CareCodex

Stichting CareCodex wil de zorg in Nederland en daarbuiten verbeteren door transparante en veilige digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. People-centred care vormt daarbij de basis. De zorg wordt bij people-centred care om de mens heen georganiseerd. De wens van de zorgvrager is het uitgangspunt, net als de gelijkwaardigheid tussen zorgvrager en zorgverlener.

Kwaliteit van zorg verbeteren

Stichting CareCodex bevordert (de verbetering van) de kwaliteit van de zorg door het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een route en een methode voor het integraal uitwisselen van informatie tussen zorgverleners en cliënt. Dat kan in onze visie alleen door een goede samenwerking met alle betrokkenen. Interoperabliteit staat daarom centraal in onze aanpak.

CareCodex is een stichting zonder winstoogmerk.

“Regie bij de zorgvrager zelf en gelijkwaardigheid tussen zorgvrager en zorgverlener. Dat is de essentie van people-centred care”.

Dorine Veldhuyzen, Bestuurder Carecodex

People-centred care volgens de WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stimuleert people-centred care. De juiste zorg, op het juiste moment op de juiste locatie. Daar draait het voor de WHO om. Dat vraagt om een andere benadering van de gezondheidszorg en het heeft impact op de organisatie van de gezondheidszorg. Stel de vraag wat er voor iemand belangrijk is in plaats van wat er mis is met iemand. De WHO werkt over de hele wereld samen met landen om de behoefte en de wens van de cliënt of patiënt centraal te stellen.

De WHO heeft een animatie gemaakt waarin het principe van people-centred wordt uitgelegd.

Meer over het programma van de WHO vind je op hun website.