Visie

Bij het verlenen van goede zorg is volledige, goede en correcte informatie op het juiste moment van groot belang. Iedereen zal daarom leesbare toegang hebben tot zijn of haar medische gegevens. Hij of zij zal zelf beslissen welke zorgverlener die gegevens mag inzien en kan zien wie de gegevens gezien heeft.

Alle systemen zullen de gegevens gestructureerd aanleveren, zodat deze samengevoegd kunnen worden tot leesbare en overzichtelijke informatie, voor de zorgverleners onderling maar vooral voor de cliënt/patiënt zelf. Zorgverleners die toestemming van de cliënt en een behandelrelatie met de cliënt hebben, kunnen op elk moment gegevens inzien die voor de behandeling van belang zijn.

De cliënt/patiënt wordt geïnformeerd over de toekomstige zorgstappen met animatie en tekst. Hij of zij kan zelf ook gegevens toevoegen.

De cliënt voert volledig de regie over zijn of haar gegevens en kan er op vertrouwen dat de gegevens veilig beheerd zijn en dat zijn of haar privacy is gewaarborgd.

Missie

Wij zien het als onze missie om afspraken en methoden ontwikkelen waardoor medische gegevens gedeeld kunnen worden. Dit doen wij met Stichting CareCodex door het vastleggen van afspraken over de eenheid van taal voor het correct delen van gegevens, en door het realiseren van methoden om dergelijke gegevens correct te vertalen naar die eenheid van taal. Zo kunnen wij software leveranciers die gegevens nog niet gestructureerd kunnen aanleveren assisteren.

Carecodex begeleidt partijen om te komen tot werkbare oplossingen die breed worden gedragen, leveranciersonafhankelijk zijn, die de toegang tot dat bij onafhankelijke, niet-commerciële partijen legt en de regie over deze data nbij de burger zelf.

Daarnaast willen we randvoorwaarden en methoden ontwikkelen waardoor data security, data privacy en de controle daarop voor individuele burgers en cliënten worden geborgd.

Doelen

Vanuit onze visie en missie zijn de doelen die wij onszelf stellen:

  • Stichting CareCodex wil zorg dragen voor juridische borging van de dataprivacy.
  • Stichting CareCodex wil overkoepelende toegankelijkheid van data voor zorgverlener en cliënt stimuleren en faciliteren, waarbij de regie bij de cliënt komt te liggen.
  • Stichting CareCodex wil samen met keypartner(s) connecties ontwikkelen voor het delen van informatie.
  • Stichting CareCodex wil innovatie voor de verdere ontwikkeling van informatie uitwisselingssystemen stimuleren en faciliteren.
  • Stichting CareCodex wil snelheid en voortgang van innovatie in combinatie met aansluiting op standaarden en borging van kwaliteit faciliteren.
  • Stichting CareCodex wil bijdragen aan het realiseren van de regie op de juiste plek.
  • Stichting CareCodex wil zorg dragen voor trainingen en scholingen ten behoeve van data-ondersteuning en data security.
  • Stichting CareCodex wil medewerking verlenen aan- en bevorderen van- wetenschappelijk onderzoek op de voor ons relevante gebieden.
  • Stichting CareCodex wil inkoopkracht en –kennis en krachtig en effectief klantgedrag van eindgebruikers t.o.v. leveranciers en dienstverleners stimuleren en ondersteunen.

Het einddoel: een regionale, wijkgerichte en zorgbrede oriëntatie.