Visie

Visie2017-06-14T15:05:25+02:00

Stichting CareCodex ziet de toekomst als volgt;

Bij het verlenen van goede zorg is volledige, goede en correcte informatie op het juiste moment van groot belang. Iedereen zal daarom leesbare toegang hebben tot zijn of haar medische gegevens. Hij of zij zal zelf beslissen welke zorgverlener die gegevens mag inzien en kan zien wie de gegevens gezien heeft.

Alle systemen zullen de medische gegevens gestructureerd aanleveren zodat deze samengevoegd kunnen worden tot leesbare en overzichtelijke informatie, voor de zorgverleners onderling maar vooral voor de cliënt/patiënt zelf.

Er zal een basis gegevens set zijn, en er zullen gegevens toegevoegd worden op elk moment dat iemand bij een zorgverlener komt. De cliënt/patiënt zal geïnformeerd worden over de toekomstige zorgstappen met animatie en tekst. Hij of zij kan zelf ook gegevens toevoegen.

De cliënt/patiënt zal volledig de regie voeren over zijn of haar medische gegevens en er op kunnen vertrouwen dat de gegevens veilig beheerd zijn en zijn of haar privacy gewaarborgd is.