Zorggegevens delen in tijden van corona

Het delen van zorggegevens tussen zorgverleners blijkt onder de huidige bijzondere omstandigheden vaak niet eenvoudig. Daarom wijst stichting CareCodex op haar uitwisselingsplatform carecodex.ezorg.nl. Een beveiligd platform waarop zorgverleners gegevens over hun cliënten kunnen delen. Dit platform is een tijdelijk uitwisselingsplatform dat in het voorjaar voor zorgverleners kosteloos beschikbaar is gesteld.

De bestrijding van het coronavirus legt een grote druk op de gezondheidzorg en reguliere zorg wordt weer uitgesteld waar mogelijk. Dat kan het tijdig en zorgvuldig delen van zorggegevens bemoeilijken.

“We hebben tijdens de eerste golf ons team van VIPP Babyconnect gevraagd om partijen te benaderen die op heel korte termijn een solide uitwisselingsplatform konden neerzetten. Van verschillende leveranciers zoals ITvisors en Intersystems kregen we het aanbod om dit snel te kunnen realiseren. Dat is gelukt. Het uitwisselingsplatform dat is neergezet, is nog steeds beschikbaar”, vertelt Sonia Jennings, bestuurder van stichting CareCodex.


Carecodex.ezorg.nl
Een zorgverlener kan via carecodex.ezorg.nl gegevens delen met andere zorgverleners door middel van het up- en downloaden van documenten via een beveiligd platform. Voor het gebruik hiervan worden geen kosten in rekening gebracht, buiten de eigen kosten voor het gebruik van de eigen mobiele telefoon en 7,6 eurocent per sms-bericht om beveiligd te kunnen inloggen.

Voor het delen van gegevens gelden de wettelijke vereisten, inclusief een twee factor authenticatie en toestemming van de cliënt en/of de zorgrelatie met de cliënt. De website maakt gebruik van het Goed Beheerd Zorgnetwerk van E-Zorg, waar een groot aantal apothekers en ziekenhuizen al gebruik van maakt. Het uitwisselingsplatform is mogelijk gemaakt door de regeling ‘Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)’ van ZonMw.

Wil je vanwege de coronacrisis direct gebruik gaan maken van het uitwisselingsplatform? Neem dan contact op met: ezorg@carecodex.org of 085 301 54 19.

Ga voor informatie naar carecodex.ezorg.nl of mail ezorg@carecodex.org