Babyconnect

Babyconnect is een landelijk actieprogramma om digitale informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling mogelijk te maken.

Het samenwerkingsprogramma Babyconnect werkt aan gebruikersvriendelijke informatiedeling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling voor betere geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar volgende zorgverleners, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en huisartsen. RSO Nederland is opdrachtgever van het programma Babyconnect en vormt samen met CPZ en Nictiz de stuurgroep. Het programma wordt uitgevoerd door stichting CareCodex en mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.

Op deze pagina vind je een overzicht van de trainingen die Babyconnect verzorgt.

Meer informatie over Babyconnect vindt u op www.babyconnect.org

Babyconnect