Wat is Stichting CareCodex?

Stichting CareCodex is een stichting zonder winstoogmerk die de zorg in Nederland en daarbuiten wil verbeteren door transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. De cliënt/patiënt staat daarbij bovenaan in de hiërarchie van eindgebruikers en voert regie over zijn of haar persoonlijke gegevens en informatie, waarbij zijn of haar privacy en zelfbeschikking geborgd zijn.

Stichting CareCodex bevordert (de verbetering van) de kwaliteit van de zorg in Nederland en daarbuiten door middel van het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een route en methodiek voor het integraal uitwisselen van informatie tussen zorgverleners en cliënt/patiënt. De stichting stelt zich ook tot doel een leefomgeving te stimuleren en randvoorwaarden en omstandigheden te ontwikkelen waardoor data security, dataprivacy en de controle daarop voor individuele patiënten en cliënten geborgd zijn.

Stichting CareCodex wil cliënten of patiënten graag zelf de regie laten voeren over het verloop van hun ziekte, of het nu herstel is of behoud van kwaliteit van leven. Zij kennen hun wensen en behoeftes immers het beste. Zij kennen ook de zorginstelling en de behandeling die ze krijgen en kunnen heel goed aangeven waaraan behoefte is, waar de hiaten zitten, wat goed loopt en wat minder goed gaat.

Om de cliënt meer als partner te zien is een sterke informatiepositie van de cliënt nodig, zodat de informatie asymmetrie tussen artsen en patiënten afneemt. Uiteindelijk zal de cliënt zijn medische gegevens van verschillende zorgverleners in een eigen dossier (het Persoonlijk Gezondheid Dossier, PGD) willen en kunnen inzien en aanvullen met eigen gezondheidsinformatie en informatie uit e-health toepassingen. De informatie die vanuit de ziekenhuizen beschikbaar komt, is een essentieel onderdeel van het PGD.

Kenmerken

  1. Stichting CareCodex is een organisatie zonder winstoogmerk.
  2. Stichting CareCodex werkt leverancier-overstijgend.
  3. Stichting CareCodex ontwikkelt, stimuleert, faciliteert en ondersteunt uitsluitend leverancier-overstijgende activiteiten.
  4. Stichting CareCodex richt zich op een publiek belang (de cliënt heeft de regie).
  5. Stichting CareCodex werkt onafhankelijk van commerciële partijen en van overheden.
  6. Stichting CareCodex loopt voorop in kennis rondom data security en wetgeving rondom data security.