De Raad van Toezicht van Stichting CareCodex bestaat uit vijf leden:

Durk Berks

Portefeuillehouder Zorginhoud

Durk Berks is sinds 2012 als gynaecoloog werkzaam in het Westfriesgasthuis te Hoorn. Hij ziet de transitie naar integrale geboortezorg als de vorming van een gelijkwaardig team, waarin alle zorgdisciplines betrokken zijn met als belangrijkste lid de zwangere zelf. Binnen de transitie naar integrale geboortezorg is hij in zijn regio nauw betrokken bij de parallelle ontwikkeling van de ICT, zodat te allen tijde alle teamleden integraal kunnen beschikken over alle relevante zorginformatie.

Hij gelooft in het verbinden van bestaande informatiesystemen via een centrale eenheid van taal. Daarbij wordt maximale kwaliteit geborgd doordat (eind)gebruikers blijvend gebruik kunnen maken van hun eigen doelspecifieke softwarepakket en kan via de eenheid van taal gezamenlijk één virtueel (integraal) dossier worden gevormd.

Daarnaast vraagt het verbinden van bestaande informatiesystemen om een specifiekere definitie van (regie op de eigen) privacy. Dit start bij geven van regie aan de zwangere zelf wie welke informatie kan inzien. Durk vindt het belangrijk dat de gevonden oplossingen vrij beschikbaar zijn en er geen intellectueel eigendom ontstaat. Hij is ervan overtuigd dat de oplossing die binnen de geboortezorg wordt gevonden, de basis legt voor het toekomstig, integrale zorgdossier.

René Glas

Portefeuillehouder Privacywetgeving

René Glas, werkzaam als privacy expert bij diverse opdrachtgevers. Hij is geïntrigeerd door (het gebrek aan) privacy – hoe kan je nieuw aangeschafte telefoon je bij inschakeling al vertellen dat er weinig verkeer is op weg naar jouw (nieuwe) baan? Blijkbaar zijn je gegevens bekend, en beschikbaar, ook al weet je niet waar die gegevens staan, en of je wel goed geïnformeerd was op het moment dat je (blijkbaar) toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan.

In de directe familie geconfronteerd met ziekte liep hij tegen problemen aan in het kader van gegevensuitwisseling tussen diverse zorgverleners. Constateren en erover klagen zou kunnen, maar hij pakte liever de handschoen op en draagt zijn steentje (kennis, kunde en ervaring op privacy gebied) bij aan het oplossen ervan!

Anoeska Mosterdijk

Vice-voorzitter

Anoeska Mosterdijk is sinds 2016 werkzaam als directeur van InEen, de branchevereniging voor eerstelijns organisaties zoals huisartsenposten, zorggroepen en gezondheidscentra. InEen zet zich in voor een sterke, goed georganiseerde eerste lijn als fundament voor goede en betaalbare zorg. Daarvoor heeft ze lange tijd op het ministerie van Volksgezondheid gewerkt, waar ze als MT-lid van de directie Curatieve zorg onder meer geboortezorg in portefeuille had.

Vanuit beide functies is het grote en steeds toenemende belang van goede informatieuitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt voor haar evident geworden. Goede informatieuitwisseling draagt bij aan betere en veiliger zorg voor de patiënt. Wat ook helder is geworden, is dat je een lange adem nodig hebt om dit te verwezenlijken. Graag zet ze haar kennis en ervaring met (politiek-)bestuurlijke processen in om een transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. In eerste instantie binnen de geboortezorg, maar wat haar betreft ook daarbuiten.

Rinus van Riel

Voorzitter

Rinus van Riel is ervaren bestuurder en changemanager in not-for-profit organisaties, waaronder ziekenhuizen.

Praktisch handelen en strategisch denken kenmerken zijn werkwijze. Net als organisaties toekomstgericht en financieel gezond maken, in complexe situaties weerstanden bij verandering overwinnen en draagvlak creëren. Van Riel heeft veel ervaring in zorg, bij (semi)-overheid en woningcorporaties. Zijn uitdaging is het daadwerkelijk implementeren van veranderingen!

Olvi Zanin

Penningmeester, voorzitter Auditcommissie

Olvi Zanin is een ervaren interim-manager. De laatste 20 jaar met name in de zorg op het gebied van financiën, ict en bedrijfsvoering.

Organisaties helpen met verbeterprocessen doet hij graag. Olvi heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van veranderingen. Hierbij worden altijd mensen en cultuur geraakt. Dat maakt dat iedere opdracht anders is. Om blijvend invulling te kunnen geven aan kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg is informatieuitwisseling tussen cliënt, zorgverleners en hun netwerken niet meer weg te denken. Mooi dat CareCodex hieraan een bijdrage mag leveren!