ANBI status

//ANBI status
ANBI status2019-03-29T10:14:36+02:00

Stichting Carecodex heeft op 14 maart 2019 de beschikking ontvangen van de Belastingdienst dat zij per 1 januari 2019 is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en de ANBI status heeft. Meer informatie over de voorwaarden omtrent het verkrijgen en behouden van deze ANBI status treft u op de website van de belastingdienst, zie link

Doelstelling Stichting CareCodex

De doelstelling van Stichting Carecodex is beschreven onder over ons met de beschrijving van de missie, de visie en de beoogde doelen.

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Carecodex kunt u hier inzien (PDF).

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Carecodex is als volgt:

  • Medewerkers: conform de cao ziekenhuizen
  • Bestuur: conform de cao ziekenhuizen en de richtlijnen van de NVZD (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren – de beroepsvereniging van bestuurders in de zorg)
  • Raad van Toezicht: conform de cao ziekenhuizen en de richtlijnen van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn)

Verslag uitgevoerde activiteiten

Zodra de jaarstukken over het boekjaar 2018 gereed zijn en akkoord bevonden door de accountant, worden deze geplaatst op de website.

Financiële verantwoording

Zodra de jaarstukken over het boekjaar 2018 gereed zijn en akkoord bevonden door de accountant, worden deze geplaatst op de website.

Aanvullende informatie Carecodex

RSIN / Fiscaalnummer: 857532893
Registratienummer: KvK 68644485
IBAN nummer: NL06 INGB 0008 1138 65
Voor contact- en adresgegevens, zie contact.