Op deze pagina vind je het antwoord op de meest gestelde vragen over het (tijdelijke) uitwisselingsplatform ezorg.carecodex.nl.

Waarom stelt CareCodex het uitwisselingsplatform beschikbaar?

We zitten in een urgente situatie die veel zorgverleners en hun cliënten raakt: het risico dat zorginformatie niet altijd beschikbaar zijn waar de cliënt zich op dat moment bevindt. Het uitwisselingsplatform is ons antwoord op deze situatie: ontwikkeld volgens de kortst mogelijke route, gebaseerd op wat minimaal nodig is, en zonder kosten of andere zakelijke verplichtingen direct beschikbaar voor zorgverleners.

Wie zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling?

Om te zien wat er op zeer korte termijn minimaal nodig is, zijn we in gesprek gegaan met RSO’s en een ROS die als eerste in Nederland met de urgente situatie in aanraking kwamen. Ook KNOV en de regio-coördinatoren ROAZ hebben wij hierover gesproken om goed aan te sluiten op de behoefte van verloskundigen en de huidige regionale aanpakken.

Kunnen andere zorgsectoren het platform ook gebruiken?

Het platform carecodex.ezorg.nl is ontwikkeld voor de geboortezorg, maar zo opgezet dat ook andere zorgsectoren er gebruik van kunnen maken. Als die behoefte er is, kan het platform op zeer korte termijn breder beschikbaar worden gesteld.

Waarom een uitwisselingsplatform?

De uitwisseling van zorginformatie tussen zorgverleners kan op dit moment bemoeilijkt worden door de maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus. Er zijn minder bevalmogelijkheden in de ziekenhuizen waardoor alternatieve bevallocaties worden gerealiseerd.

Onder normale omstandigheden wordt de benodigde zorginformatie rechtstreeks gedeeld met andere zorgverleners, maar in de huidige situatie is het risico groot dat vooraf nog onbekend is wie de betrokken zorgverleners worden en waar de cliënt haar zorg geleverd krijgt.

Dit tijdelijke platform biedt een beveiligde omgeving waarin je, als zorgverlener tijdelijk de noodzakelijke en relevante cliënt informatie digitaal beschikbaar kunt stellen als er sprake is van bovengenoemde situatie.

Wat is het verschil tussen dit platform en VIPP Babyconnect?

Met dit uitwisselingsplatform kunnen zorgverleners alleen documenten up- en downloaden. De informatie is niet ‘real time’ in te zien en kan niet geïntegreerd of geëxporteerd worden in een eigen integraal geboortezorgdossier. Ook kan de zwangere deze gegevens niet inzien.

Het uitwisselingsplatform is speciaal in het leven geroepen om de (geboorte)zorg een tijdelijke oplossing te bieden.

VIPP Babyconnect helpt de geboortezorg de komende jaren om het delen van de juiste (real time) gegevens op het juiste moment bij de juiste zorgverleners én cliënt mogelijk te maken. Het idee hierachter is dat zorgverleners op ieder moment de gewenste gegevens kan inzien (indien de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven). Deze aanpak is voor de lange termijn. Voor meer informatie hierover bekijk je deze film.

Hoe werkt het uitwisselingsplatform?

Ben je zorgverlener, dan kun je deze website op twee manieren gebruiken: 

  1. Je hebt een cliënt in zorg en wilt informatie beschikbaar stellen:  

Log in en plaats, na toestemming van de cliënt, de informatie over je cliënt voor de nieuwe (mede) zorgverlener. 

  1. Je krijgt een cliënt in zorg en wilt informatie ophalen: 

Log in en zoek of er gegevens van je cliënt zijn geplaatst door een andere zorgverlener van de cliënt. Je kunt deze gegevens inzien of downloaden. 

Er zijn ook diverse instructiefilmpjes beschikbaar:

Of bekijk de handleiding.

Hoe zijn de cliëntgegevens beschermd? 

Alleen geautoriseerde en geauthentiseerde zorgverleners kunnen gebruik maken van dit platform en informatie aanbieden en ophalen.

Zorgverleners mogen alleen gegevens plaatsen en inzien van cliënten met wie zij een wettelijke behandelrelatie hebben. Het plaatsen en raadplegen van deze gegevens wordt gelogd, zodat altijd vaststaat welke zorgverlener op welk moment toegang heeft gehad tot welke zorggegevens.

Bekijk hier onze gebruikersvoorwaarden.

Bekijk hier de Algemene informatie beveiligingsregels.

Heb ik toestemming van de cliënt nodig?

Er is toestemming van de cliënt nodig om hun cliëntgegevens in het uitwisselingsplatform te plaatsen en beschikbaar te stellen voor andere zorgverleners. Zorgverleners mogen alleen gegevens plaatsen en inzien van cliënten met wie zij een wettelijke behandelrelatie hebben.

Er is een algemeen toestemmingsformulier ‘beschikbaar stellen gegevens via CareCodex’ voor de cliënt beschikbaar. Bekijk hier het toestemmingsformulier.

Hoe kan ik gebruik maken van de website en wat kost het mij? 

Voor het gebruik van deze website moet je je eerst registreren. Registratie is alleen mogelijk voor zorgverleners die daartoe bevoegd zijn. Als VSV/regio besluit men deel te nemen aan het uitwisselingsplatform. De coördinator of het bestuur van het VSV waarbij je bent aangesloten levert een overzicht aan van zorgverleners. Deze zorgverleners is gevraagd om een gebruikersovereenkomst en verwerkersovereenkomst te tekenen. Na het tekenen van deze overeenkomsten en nadat het overzicht van zorgverleners is aangeleverd, zorgt CareCodex voor registratie. Via e-mail en SMS ontvangt iedere zorgverlener een persoonlijke login waarmee je kunt inloggen in het beveiligde deel van deze website om gegevens van je cliënten te plaatsen en te raadplegen.

Stichting CareCodex, de uitvoerder van VIPP Babyconnect, stelt het platform kosteloos beschikbaar om de gegevensoverdracht tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Alleen de kosten voor gebruik van je mobiele telefoon (maximaal € 0,07 per sms-bericht) kunnen worden doorberekend.

Is dit een veilige website?  

Ja. Deze website voldoet aan de eisen van het Goed Beheerd Zorgnetwerk (GBZ). De website maakt gebruik van het netwerk van KPN-dochter E-Zorg, dat wordt gebruikt door 85% van de apothekers en 65% van de ziekenhuizen. Meer informatie op de website van E-Zorg.

Hoe werkt het inloggen op de website?

Voor het plaatsen, inzien en downloaden van gegevens moet je eerst inloggen op de website. Gebruik hiervoor de gegevens die je per e-mail hebt ontvangen bij de bevestiging van je registratie. Allereerst vul je jouw gebruikersnaam in en vervolgens het wachtwoord. Je ontvangt een 4-cijferig token via een SMS (afkomstig van CareCodex). Vul dit token in bij ontvangen token en klik op versturen. Je komt nu in een overzichtsscherm waar jouw gebruikersnaam, volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, je regio en jouw rol wordt vermeld.

Bekijk hier het instructiefilmpje ‘Hoe werkt het uitwisselingsplatform voor zorgverleners?’.

Hoe kan ik een cliënt zoeken en zorggegevens beschikbaar stellen?

Stel je hebt een nieuwe cliënt in zorg en je wilt zorggegevens beschikbaar stellen zodat een volgende zorgverlener daarover kan beschikken. Dit doe je door eerst op de website in te loggen. Wanneer je ingelogd bent zie je rechts in je scherm 3 rode balkjes. Klik vervolgens op zoek cliënt. Een cliënt zoeken doe je door de geboortedatum in te vullen en daarnaast het burgerservicenummer en/of het telefoonnummer in te voeren. Klik vervolgens op zoeken.

De gegevens van de cliënt komen in beeld en dan kun je op de naam klikken. De bestanden die beschikbaar staan komen vervolgens in beeld. Bestanden kunnen ook gedownload worden. Wil je weer terug naar bestanden, dan klik je op bestanden.

Wil je bestanden toevoegen dan klik je op upload bestand, bestand kiezen. Bestanden kunnen vanuit een map worden toegevoegd of er naartoe worden gesleept. Voer de verwijderdatum in. Let op: de verwijderdatum is altijd 6 weken na de uitgerekende datum. Vervolgens klik je het documenttype aan en klik je op versturen.

Bekijk hier het instructiefilmpje ‘Hoe zoek je een cliënt & stel je gegevens beschikbaar?’.

Hoe kan ik een nieuwe cliënt toevoegen?

Stel je krijgt een cliënt in de zorg en je wilt graag gegevens over die cliënt ophalen. Allereerst log je in en bekijk je of er al gegevens van je cliënt zijn geplaatst door een andere zorgverlener van de cliënt. Wanneer je ingelogd bent zie je rechts 3 rode balkjes. Klik vervolgens op zoek cliënt.

Wanneer een cliënt niet in het systeem staat, voeg je de cliënt toe. Dit doe je door de geboortedatum, het burgerservicenummer, het telefoonnummer en de achternaam in te voeren. Belangrijk is om de meisjesachternaam van de cliënt in te voeren zonder tussenvoegsels en geen voornaam te gebruiken.

Wanneer er bestanden aanwezig zijn en je deze wilt koppelen aan de cliënt, zoals een zwangerschapskaart of een baringsverslag, voeg je dit toe bij upload bestand. Bestanden kunnen vanuit een map worden toegevoegd of er naartoe worden gesleept. Voer de verwijderdatum in. Let op: de verwijderdatum is maximaal 6 weken na de uitgerekende datum. Vervolgens klik je het documenttype aan en klik je op versturen.

Bekijk hier het instructiefilmpje ‘hoe voeg je een nieuwe cliënt toe?’.