Dienstverlening

Stichting CareCodex werkt aan het verbeteren en realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Dat doen we op verschillende manieren, zoals door te werken aan een beproefde methode, de uitvoering van actieprogramma Babyconnect, belangenbehartiging en projecten.

Vanuit stichting CareCodex wordt het actieprogramma Babyconnect uitgevoerd. Dit is een actieprogramma van de Nederlandse geboortezorg en het ministerie van VWS.