Diverse (ex)zorgverleners en experts uit de zorg en ICT hebben zich als ambassadeur aan ons verbonden. Zij zijn het gezicht van onze organisatie. Een team om trots op te zijn.

Toon Wezenberg is ambassadeur van Stichting CareCodex

Toon Wezenberg

Na zijn opleiding als fijnmechanicus is Toon Wezenberg zich gaan verdiepen in de bedrijfskunde en de logistiek en in het bijzonder de optimalisatie en de automatisering van processen met verschillende systemen (ERP, CRM, CAD, DMS). Na werkzaam te zijn geweest bij verschillende bedrijven binnen de industrie is hij zich gaan interesseren in bedrijfsprocessen rondom de zorg.

Sinds 2014 is Toon werkzaam in maatschap de Verbinding en past hij zijn kennis en ervaring uit de industrie toe op de zorg. Daarin richt hij zich onder andere op onderzoek, ontwikkeling en advies rondom informatievoorziening in de zorg.

Hij heeft onderzoek gedaan naar gewenste gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek heeft hij hiervoor een werkende methode ontwikkeld. Deze methode is volledig gebaseerd op al bestaande methoden en standaarden en kan uitgevoerd worden op de gehele zorg.

Stichting CareCodex ziet deze methode als de beste oplossing voor een gegevensuitwisseling in de zorg met een waarborg voor data security en data privacy. Als ambassadeur van stichting CareCodex blijft Toon de methode uitdragen en uitbreiden.

Durk Berks

Durk Berks is sinds 2012 als gynaecoloog werkzaam in het Westfriesgasthuis te Hoorn. Hij ziet de transitie naar integrale geboortezorg als de vorming van een gelijkwaardig team, waarin alle zorgdisciplines betrokken zijn met als belangrijkste lid de zwangere zelf. Binnen de transitie naar integrale geboortezorg is hij in zijn regio nauw betrokken bij de parallelle ontwikkeling van de ICT, zodat te allen tijde alle teamleden integraal kunnen beschikken over alle relevante zorginformatie.

Hij gelooft in het verbinden van bestaande informatiesystemen via een centrale eenheid van taal. Daarbij wordt maximale kwaliteit geborgd doordat (eind)gebruikers blijvend gebruik kunnen maken van hun eigen doelspecifieke softwarepakket en kan via de eenheid van taal gezamenlijk één virtueel (integraal) dossier worden gevormd.

Daarnaast vraagt het verbinden van bestaande informatiesystemen om een specifiekere definitie van (regie op de eigen) privacy. Dit start bij geven van regie aan de zwangere zelf wie welke informatie kan inzien. Durk vindt het belangrijk dat de gevonden oplossingen vrij beschikbaar zijn en er geen intellectueel eigendom ontstaat. Hij is ervan overtuigd dat de oplossing die binnen de geboortezorg wordt gevonden, de basis legt voor het toekomstig, integrale zorgdossier.