Vanuit onze visie en missie zijn de doelen die wij onszelf stellen.

  • Stichting CareCodex wil zorg dragen voor juridische borging van de dataprivacy.
  • Stichting CareCodex wil overkoepelende toegankelijkheid van data voor zorgverlener en cliënt stimuleren en faciliteren, waarbij de regie bij de cliënt komt te liggen.
  • Stichting CareCodex wil samen met keypartner(s) connecties ontwikkelen voor het delen van informatie.
  • Stichting CareCodex wil innovatie voor de verdere ontwikkeling van informatie uitwisselingssystemen stimuleren en faciliteren.
  • Stichting CareCodex wil snelheid en voortgang van innovatie in combinatie met aansluiting op standaarden en borging van kwaliteit faciliteren.
  • Stichting CareCodex wil bijdragen aan het realiseren van de regie op de juiste plek.
  • Stichting CareCodex wil zorg dragen voor trainingen en scholingen ten behoeve van data-ondersteuning en data security.
  • Stichting CareCodex wil medewerking verlenen aan- en bevorderen van- wetenschappelijk onderzoek op de voor ons relevante gebieden.
  • Stichting CareCodex wil inkoopkracht en –kennis en krachtig en effectief klantgedrag van eindgebruikers t.o.v. leveranciers en dienstverleners stimuleren en ondersteunen.

Het einddoel: een regionale, wijkgerichte en zorgbrede oriëntatie

Informatie uitwisseling en ‘PWD’ gaan uiteraard verder dan geboortezorg. Ons doel is dat er in de toekomst voor iedere cliënt/patiënt een Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD) beschikbaar is. Dit PGD is dan onderdeel van de PGO, de Persoonlijke Gezondheids Omgeving. Het gaat daarbij om een regionale, (deels) wijkgerichte én zorgbrede oriëntatie.

In de toekomst ontstaat het dossier bij- of kort vóór de geboorte en gaat het een leven lang mee.